Yêu Để Làm Chi

Duy Mạnh

Lời sám hối của kẻ hoàn lương

Duy Mạnh

Sẽ mãi không thành

Duy Mạnh

Khóc cho người ra đi remix

Duy Mạnh

Trái tim khóc

Duy Mạnh

Lời xám hối của kẻ hấp hối version 2

Duy Mạnh

Trái tim còn đau

Duy Mạnh

Kiếp Bán Độ

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Hãy yêu tôi đi version 2

Duy Mạnh

Ước cho em quay về

Duy Mạnh

Giây phút chia xa (Remix)

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Hãy Về Đây Bên Anh

Duy Mạnh

Xin Cho Em Một Cơ Hội

Duy Mạnh